Політика конфіденційності

(оновлена редакція дійсна з 22.02.2024 р.)

Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження, а також у відповідності до вимог Регламенту General Data Protection Regulation.
Інтернет-магазин https://service-znak.com.ua/, піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом - «Політика конфіденційності», і умови користування Сайтом Інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/, далі по тексту - «Сайт». Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину» (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/, які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певної або визначаємої фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншими отримавшими доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/ (далі – Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
2.1. Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/ і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.
2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, в тому числі за допомогою месенджера Viber та/або Telegram, до відкликання такої згоди.
2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.
2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:
2.4.1. ПІБ Користувача;
2.4.2. контактний телефон Користувача;
2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);
2.4.4. адреса доставки Товару;
2.4.5. місце проживання Користувача.

3. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/ використовує для таких цілей:
3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином https://service-znak.com.ua/.
3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;
3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;
3.1.4. зв'язку з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;
3.1.5. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;
3.1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються https://service-znak.com.ua/, про рекламні акції, що проводяться https://service-znak.com.ua/, відповідей на запити, а також виконання https://service-znak.com.ua/, своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);
3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
3.2. Під час користування Сайтом, якщо Ви не є зареєстрованим Користувачем (тобто у Вас немає облікового запису на Сайті), Ваші Персональні дані (включаючи IP-адресу чи інші ідентифікатори та інформацію, що збирається за допомогою файлів cookie або інших подібних технологій) обробляються:
3.2.1. з метою надання послуг електронним шляхом у межах відображення Вам вмісту, зібраного на Сайті – тоді правовою підставою для обробки є необхідність обробки для виконання контракту (ст. 6 ч. 1 літ. b GDPR);

3.2.2. для аналітичних і статистичних цілей – тоді правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у проведенні аналізу активності Користувачів, а також їх уподобань з метою покращення функціональних можливостей і послуг, що надаються;

3.2.3. з метою можливого встановлення і пред’явлення позовних вимог або захисту від позовних вимог – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у захисті його господарських прав та інтересів;

3.3. Ваша активність на Сайті, включаючи Ваші Персональні дані, записується у системних журналах (спеціальна комп’ютерна програма, яка використовується для зберігання хронологічного запису, що містить інформацію про події та діяльність, пов’язану з інформаційною системою, що використовується для надання наших послуг). Інформація, зібрана у журналах, обробляється насамперед для цілей, пов’язаних із наданням послуг. Ми також обробляємо її для технічних та адміністративних цілей, з метою забезпечення безпеки інформаційної системи та управління цією системою, а також для аналітичних і статистичних цілей – тут правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR).

3.4. До осіб, які реєструються на Сайті, ми звертаємося із проханням надати дані, необхідні для створення та обслуговування облікового запису. Щоб полегшити обслуговування, Ви можете надати додаткові дані, тим самим даючи згоду на їх обробку. Такі дані можна видалити у будь-який час. Надання даних, позначених як обов’язкові, необхідно для створення та обслуговування облікового запису, а якщо їх не надати, це призведе до неможливості створення облікового запису. Надання інших даних є добровільним.

3.5. Ваші персональні дані обробляються:

3.5.1. з метою надання послуг, пов’язаних із веденням та обслуговуванням облікового запису на Сайті – правовою підставою для обробки є необхідність обробки для виконання контракту (ст. 6 ч. 1 літ. b GDPR), а щодо необов’язкових даних – правовою підставою для обробки є згода (ст. 6 ч. 1 літ. a GDPR);

3.5.2. для аналітичних і статистичних цілей – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у проведенні аналізу активності Користувачів на Сайті і способу використання облікового запису, а також уподобань Користувачів з метою покращення використовуваних функціональних можливостей;

3.5.3. з метою можливого встановлення і пред’явлення позовних вимог або захисту від позовних вимог – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у захисті його господарських прав та інтересів.

3.6. Ви також можете увійти у свій обліковий запис на Сайті через соціальну мережу Facebook. У цьому випадку Сайт завантажить з Вашого облікового запису у соціальній мережі лише дані, необхідні для реєстрації та обслуговування облікового запису. Обсяг Ваших даних, до яких ми отримаємо доступ, буде зазначено у сповіщенні, що відображається разом із питанням про те, чи продовжувати вхід в обліковий запис. Продовжуючи вхід, Ви погоджуєтеся на передачу даних на наш Сайт. Facebook запам’ятає Ваш вибір, і якщо Ви знову будете здійснювати вхід за допомогою цієї соцмережі, сповіщення більше не відображатиметься. Детальна інформація про обсяг та цілі обробки даних соціальною мережею, а також пов’язані з цим права та параметри конфігурації, що забезпечують захист конфіденційності, описані в Політиці конфіденційності Facebook.
3.6.1. Ви можете використати AppleID для входу в акаунт. У цьому випадку з вашого облікового запису Apple наш Сайт запросить лише ті дані, які потрібні для реєстрації чи операційного обслуговування. Ваші дані, отримані для реєстрації, будуть вказані в повідомленні, яке відображається у запиті на продовження входу в систему. При продовженні ці дані будуть передані на наш сайт. Детальна інформація про обсяг та цілі обробки даних Apple Inc., а також про відповідні права та параметри конфігурації, що забезпечують захист конфіденційності, описано в політиці конфіденційності Apple.

3.6.2. Ви також можете увійти у свій обліковий запис на Сайті за допомогою свого акаунту Google.  У цьому випадку Сайт завантажить з вашого облікового запису Google лише дані, необхідні для реєстрації та роботи облікового запису.  Обсяг ваших даних, до яких ми отримаємо доступ, буде вказано в повідомленні, яке відображатиметься разом із запитом на продовження входу.  Продовжуючи вхід, вказані дані будуть перенесені на наш Сайт.  Google запам’ятає ваш вибір, і якщо ви знову увійдете тим самим чином, повідомлення більше не відображатиметься.  Детальна інформація про обсяг і цілі обробки даних Сайтом, а також суміжні права та параметри конфігурації, що забезпечують захист конфіденційності, описані в політиці конфіденційності Google.

3.7. Якщо Користувач розміщує на Сайті будь-які Персональні дані інших осіб (включаючи їх ім’я і прізвище, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), він може це зробити лише у випадку, якщо він не порушує законодавство та особисті права цих осіб.

3.8. Оформляючи замовлення на товари або послуги, що пропонуються нами, Ваші Персональні дані будуть оброблятися. Надання даних, позначених як обов’язкові, необхідно для прийняття та обробки замовлення, а якщо їх не надати, це призведе до неможливості виконати замовлення. Надання інших даних не є обов’язковим.

3.9. Ваші персональні дані обробляються:

3.9.1. з метою виконання оформленого замовлення – правовою підставою для обробки є необхідність обробки для виконання контракту (ст. 6 ч. 1 літ. b GDPR); а щодо необов’язкових даних – правовою підставою для обробки є Ваша згода (ст. 6 ч. 1 літ. a GDPR);

3.9.2. з метою виконання законодавчих зобов’язань, покладених на Контролера, що випливають, зокрема, з податкового законодавства і закону «Про бухгалтерський облік» – правовою підставою для обробки є юридичне зобов’язання (ст. 6 ч. 1 літ. c GDPR);

3.9.3. для аналітичних і статистичних цілей – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у проведенні аналізу активності Користувачів на Сайті, а також способу використання облікового запису та уподобань користувачів щодо покупок з метою вдосконалення використовуваних функціональних можливостей;

3.9.4. з метою можливого встановлення і пред’явлення позовних вимог або захисту від позовних вимог – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у захисті його господарських прав та інтересів.

3.10.  Коли Ви подаєте рекламацію або робите повернення, ми обробляємо Ваші Персональні дані. Надання даних у формі рекламації не є обов’язковим, але це необхідно для правильного розгляду рекламації. Надання даних у формі повернення не є обов’язковим, але це необхідно для ефективної відмови від контракту.

3.11. Ваші персональні дані обробляються:

3.11.1. з метою розгляду поданої рекламації – правовою підставою для обробки Ваших Персональних даних є обов’язок Контролера, що випливає із положень законодавства щодо гарантії на дефекти проданого товару (ст. 6 ч. 1 літ. c GDPR);

3.11.2. з метою обробки повернення – правовою підставою для обробки Ваших Персональних даних є обов’язок Контролера, що випливає із положень законодавства про захист прав споживачів (ст. 6 ч. 1 літ. c GDPR), якщо підставою для повернення є положення про право відмовитися від контракту або про необхідність обробки для виконання контракту (ст. 6 ч. 1 літ. b GDPR), якщо підставою для повернення є правила користування нашим Магазином;

3.11.3. з метою виконання інших законодавчих зобов’язань, покладених на Контролера, що випливають, зокрема, з податкового законодавства і закону «Про бухгалтерський облік» – правовою підставою для обробки є юридичне зобов’язання (ст. 6 ч. 1 літ. c GDPR);

3.11.4. для аналітичних і статистичних цілей – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у проведенні аналізу активності Користувачів на Сайті, а також способу використання облікового запису та уподобань користувачів щодо покупок з метою вдосконалення використовуваних функціональних можливостей;

3.11.5. з метою можливого встановлення і пред’явлення позовних вимог або захисту від позовних вимог – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у захисті його господарських прав та інтересів.

3.12. Ми надаємо можливість зв’язатися з нами через контактну форму. Використання форми вимагає надання Персональних даних, необхідних для того, щоб зв’язатися з Вами та відповісти на Ваше звернення. Надання даних, позначених як обов’язкові, необхідно для прийняття та обробки звернення, а якщо їх не надати, це призведе до неможливості обробки звернення. Надання інших даних (наприклад, у тексті звернення) є добровільним.

3.13. Ваші персональні дані обробляються:

3.13.1. з метою ідентифікації та опрацювання Вашого звернення, надісланого через доступну форму – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у необхідності розв’язати питання, з яким Ви звертаєтеся, і вести листування, адресоване Контролеру у зв’язку з його господарською діяльністю;

3.13.2. для аналітичних і статистичних цілей – правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR), що полягає у веденні статистики звернень, з якими звертаються Користувачі через Сайт з метою вдосконалення його функціональних можливостей.

3.14. Ваші Персональні дані, включаючи інформацію про місцеперебування, обробляються для того, щоб Ви могли знайти найближчі стаціонарні пункти доставки. Використання цієї функції не є обов’язковим і не вимагається для належного використання Сайту. 

4. КАТЕГОРІЇ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1. Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і Дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні.
Якщо не вказано інше, сайт https://service-znak.com.ua/ використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві.
4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власнику.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/, включаючи доставку Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
6.1. Користувачі мають право:
6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані
6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження
6.1.3. перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити
6.1.4. видалити, оновити або виправити
6.1.5. перетворити в формат, що забезпечує анонімність
6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону
6.1.7 виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах.
6.2. Відповідні запити слід направляти адміністрації сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE
7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших Сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких - cookie-файли. Це дані, які Сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його Сайтом.
7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності Сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також, cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити якість Сайту та його зміст.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Інтернет-магазин https://service-znak.com.ua/ приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайті Інтернет-магазину https://service-znak.com.ua/. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе.
8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.
Користувач обізнаний про те, що Адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА
9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.
9.2. З метою забезпечення роботи Сайту та його технічного обслуговування, Сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія Сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані. 

11. НАШІ КОНТАКТИ

ТОВ «СЕРВІС ТАУН»
Юридична адреса: Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової (нова назва: вул. Євгена Сверстюка), буд. 19,
Код ЄДРПОУ 38014067
ІПН 380140626534
Тел.: +38(044)-222-96-91; +38(098)-447-57-03